Pro rodiče a žákyÚřední hodiny školy v době hlavních prázdnin

Úřední hodiny školy v době hlavních prázdnin

 20. června 2022


Úřední dny a hodiny školy v době hlavních prázdnin jsou:

čtvrtek 7. 7. 2022 od 8.00 do 11.00 hod.,

středa  13. 7. 2022 od 8.00 do 11.00 hod.,

středa 24. 8. 2022 od 8.00 do 11.00 hod.,

nebo po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy

Spolupráce se zahraniční školou

 9. června 2022


Společný workshop žáků ZŠ Školní a Europaschule Linz

V rámci posilování jazykových kompetencí a nastavené přeshraniční spolupráce se základní školou v Rakousku se v úterý 7. června 2022 uskutečnil společný workshop žáků Europaschule Linz a Základní školy Kaplice, Školní 226.


Zobrazit více  
Výstup na Hradišťský vrch

Výstup na Hradišťský vrch

 11. května 2022


Město Kaplice (sportovní komise) ve spolupráci s KIC Kaplice, TJ Spartak Kaplice a TJ Cíl Kaplice zvou všechny zájemce na sportovně-společenskou akci VÝSTUP NA HRADIŠŤSKÝ VRCH S ROZHLEDNOU (780 m.n.m.)

Podrobnosti na přiloženém letáku.ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 29. dubna 2022


Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání


Zobrazit více  Úspěšné jaro s němčinou

 24. dubna 2022


Na začátku jara se několik našich šikovných žáků zúčastnilo okresní konverzační soutěže v německém jazyce. Byla to pro ně první zkušenost po distanční výuce. A i přesto, že tam jeli s obavami a velkou nervozitou, byli úspěšní. 


Zobrazit více  


Ukliďme Česko

 24. dubna 2022


V sobotu 2. 4. 2022 proběhla každoroční akce ukliďme Česko. Jelikož do školy v sobotu nechodíme a zapojení do akce se může naplánovat i na jiný den, jsme se s paní třídní učitelkou domluvili, že úklid provedeme 8. dubna. 


Zobrazit více