Z historie školy


1. září 1974
Byl otevřen učebnový (centrální) pavilon pro 1. – 5. ročník.


1. září 1985
Byly dokončeny další dva pavilony – pavilon pro 1. stupeň a učebnový pavilon pro 2. stupeň, současně byl otevřen pavilon s kuchyní a jídelnou. Výuka probíhá ve všech ročnících – v 1. až 9.


1. leden 1993
Škola získává právní subjektivitu.


1. duben 1994
Školní kuchyně se stává samostatným právním subjektem.


1. leden 1995
Provoz zahájila sportovní hala,
školní družina zajišťuje služby pro všechny kaplické školy v budově v Omlenické ulici.


20. září 2006
Byl otevřen atletický areál s umělým povrchem.


1. leden 2009
Školní kuchyně se stává opět součástí školy.


1. leden 2009
Školní družina zahajuje opět provoz v budově školy.


2015-2016
V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Kaplice, Školní 226“ bylo na škole provedeno zateplení obvodových stěn, výměna otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO o cca 178 t/rok a úspoře energie cca 1 520 GJ/rok.
Celkové náklady činily 29 554 720,- Kč, z toho příspěvek EU byl 25 121 512,- Kč, příspěvek SF ŽP ČR byl 1 477 736,- Kč a příspěvek města Kaplice byl 2 955 472,- Kč.


1. září 2019

Školní družina se přestěhovala do prostor bývalé mateřské školy, která měla ve škole svoje detašované pracoviště. Byla provedena optimalizace školních dílen a uvolněn prostor pro otevření třetího plnohodnotného oddělení ŠD.


duben 2020

Byl zrestaurován, zastřešen a přemístěn na smysluplné místo školní altán - venkovní učebna.


srpen 2020

Byla dokončena generální rekonstrukce žákovských i učitelských toalet ve všech pavilonech.