Prostředí školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola Kaplice, Školní 226 je školou úplnou, zatím ne bezbariérovou, pro žáky 1. stupně i 2. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z Kaplice a z přilehlých obcí. Zde nabízí vzdělávání především pro žáky 2. stupně. Škola je vhodně situována v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 500 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 100 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání zejména pro žáky 1. stupně. Součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 750 strávníku, kde se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Kaplice, Školní 226, ZŠ Kaplice, Omlenická 436, zaměstnanci Základní umělecké školy Kaplice, Linecká 2 a důchodci – bývalí zaměstnanci ZŠ Kaplice, Školní 226. Škola nemá v současné době navázanou žádnou mezinárodní spolupráci, ale v jednání je spolupráce s rakouskou základní školou.

Vybavení školy

ZŠ Kaplice, Školní 226 vyučuje ve třech pavilonech jedné budovy, které jsou propojeny spojovacími chodbami. Celý objekt se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem u hlavního vchodu a zelení. Škola disponuje 19 kmenovými učebnami, jednou jazykovou učebnou, odbornou učebnou fyziky a chemie, dvěma učebnami výpočetní techniky, školní dílnou s nadstandardním vybavením, učebnou výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, cvičnou kuchyňkou, učebnou pro hudební výchovu. Školní družina má tři samostatné herny. Dále má škola k dispozici velkou sportovní halu a lehkoatletický areál. Po materiální stránce je škola vcelku dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou, výpočetní technika vyžaduje modernizaci.

Charakteristika pedagogického sboru

Škola disponuje stabilním, zkušeným a kvalifikovaným pedagogickým sbor. Pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na vedení různých zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Pro nadcházející období plánujeme pravidelné další vzdělávání učitelů, kde pedagogové získají nové  poznatky, které budou efektivně aplikovat do výuky. Kvalita práce pedagogického sboru se následně projeví v úspěšnosti při dokončování základního vzdělání a úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na gymnázia, střední školy s maturitou i do učilišť. Pedagogický sbor má 35 pedagogických pracovníků, kvalifikovanost sboru se pohybuje v rozmezí 90%-100%.
Rádi bychom dosáhli toho, aby škola byla:

  • otevřená a důvěryhodná,
  • otevřená dětem a rodičům,
  • otevřená novým poznatkům a podnětům.

Informace pro řidiče

Vážení rodiče, řidiči!
Není nám lhostejná bezpečnost našich dětí při pohybu na komunikacích, a zvláště v blízkém okolí školy.
Z tohoto důvodu si Vám dovolíme doporučit:

  1. Dodržujte prosím při jízdě autem v těsné blízkosti školy maximální rychlost 30 km/h.
  2. Dodržujte prosím dopravní značení v okolí školy i na přilehlých komunikacích.
  3. Dbejte prosím bezpečnosti na přechodech pro chodce.
  4. Parkujte prosím pouze na místech vyhrazených k parkování.
  5. Při nástupu a výstupu Vašich dětí z dopravního prostředku dbejte na to, aby dítě vystupovalo směrem k chodníku, ne na vozovku.