Zaměstnanci - kontakty


Ředitel školy – Mgr. Pavel Petr
telefon: 380 347 910
mobil: 728 402 466
e-mail: skola@zsskolnikaplice.cz
Zástupce ředitele – Mgr. Helena Cinádrová
telefon: 380 347 917
e-mail: cinadrova@zsskolnikaplice.cz
Účetní – Petra Gregorová
telefon: 380 347 911
e-mail: ucetni@zsskolnikaplice.cz
Vedoucí školní jídelny – Hana Zárubová
telefon: 380 312 367
mobil: 602 758 876
e-mail: jidelna@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ 2021/2022 Telefon Mail
Mgr. Vojtěch Borovka 380 347 918 borovka@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Zdeňka Douchová 380 347 912 douchova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lukáš Hejný 380 426 900 hejny@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Jiraňová 380 347 912 jiranova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Leona Marečková 380 426 900 mareckova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Matějková 380 347 918 matejkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Pavel Prázdný 380 347 912 prazdny@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ivana Slaninová 380 426 900 slaninova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Šestáková 380 347 912 sestakova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Naděžda Šímová 380 347 912 simova@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ 2021/2022 Telefon Mail
Mgr. Jana Bačovská 380 347 916 bacovska@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ludmila Baštářová 380 347 914 bastarova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Michal Benda 380 347 913 benda@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Marcela Douchová 380 347 913 douchovamarcela@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Olga Imrichová 380 347 915 imrichova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Renata Ježková 380 347 914 jezkova@zsskolnikaplice.cz
Ing. Bc. Miroslava Kostková 380 347 914 kostkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Vladimír Kratochvíl 380 347 919 kratochvil@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaroslava Křišťanová 380 426 902 kristanova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Kvasničková 380 347 915 kvasnickova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lucie Lattnerová 380 426 901 lattnerovalucie@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jenifer Maratová 380 347 919

maratova@zsskolnikaplice.cz

Mgr. Kristýna Rolníková

380 347 919 rolnikova@zsskolnikaplice.cz
Bc. Lenka Řepová 380 347 914 repova@zsskolnikaplice.cz
Zdeněk Slovák 380 426 901 slovak@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Trajerová 380 347 913 trajerova@zsskolnikaplice.cz
     
OSTATNÍ PED. PRACOVNÍCI 2021/2022
Telefon Mail
Magdalena Frišmanová 380 347 912 frismanova@zsskolnikaplice.cz
Věra Hejná 380 347 912 hejna@zsskolnikaplice.cz
Lucie Petrová 380 347 912 petrova@zsskolnikaplice.cz
Šárka Imrichová 380 347 918 imrichovasarka@zsskolnikaplice.cz
Štěpánka Talířová   talirova@zsskolnikaplice.cz
VYCHOVATELKY ŠD 2021/2022
Telefon Mail
Romana Bouchalová 722 814 126 bouchalova@zsskolnikaplice.cz
Eva Mimrová 722 814 126 mimrova@zsskolnikaplice.cz
Petra Vašicová 722 814 126 vasicova@zsskolnikaplice.cz
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 2021/2022
Telefon Mail
Petra Gregorová – účetní 380 347 911 ucetni@zsskolnikaplice.cz
Hana Zárubová – vedoucí ŠJ 380 312 367 jidelna@zsskolnikaplice.cz
Josef Slanina – školník 380 347 910 slanina@zsskolnikaplice.cz
František Brabec – správce haly
607 238 878 brabec@zsskolnikaplice.cz