Rozpočet školy


Na těchto stránkách se můžete seznámit s rozpočtem školy ve vztahu k MŠMT, potažmo KÚ JčK OŠMT. Jedná se o dotaci, kterou škola používá na platy zaměstnanců, odvody, FKSP a ONIV.

Dále se zde můžete seznámit s rozpočty školy ve vztahu ke zřizovateli. Jedná se o dotaci, kterou škola používá na provoz školy – opravy, nákup materiálu, pořizování inventáře, služby a ostatní výdaje spojené s provozem školy.