Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2021/2022

začátek školního roku 1. září 2021
podzimní prázdniny 27. – 29. října 2021
vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
konec 1. pololetí 31. ledna 2022
pololetní prázdniny 4. února 2022
jarní prázdniny 28. února – 6. března 2022
zápis do 1. tříd 8. – 9. dubna 2022
velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
konec 2. pololetí 30. června 2022
hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022


Plán pedagogických rad, provozních porad, třídních schůzek, zápis do I. třídy

Pro školní rok 2021 – 2022 se stanovují termíny na pravidelné pedagogické rady (dále PR):

1. 9. 2021 středa 11.00 zahajovací PR
8. 11. 2021 pondělí 14.15 PR za 1. čtvrtletí
24. 1. 2022 pondělí 14.15 PR za 2. čtvrtletí
11. 4. 2022 pondělí 14.15 PR za 3. čtvrtletí
27. 6. 2022 pondělí 14.15 PR za 4. čtvrtletí
30. 6. 2022 čtvrtek 10.00 závěrečná PR

 
Pro školní rok 2021 – 2022 se stanovují termíny na pravidelné provozní porady:
(další porady mohou být svolány operativně dle potřeby)

8. 11. 2021 pondělí po pedagogické radě
10. 1. 2022 pondělí 14.15
11. 4. 2022 pondělí po pedagogické radě
13. 6. 2022 pondělí 14.15

 
Pro školní rok 2021 – 2022 se stanovují termíny na pravidelné třídní schůzky rodičů všech žáků:

8. 11. 2021 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
10. 1. 2022 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
11. 4. 2022 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
13. 6. 2022 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeňUkončení třídních schůzek 1. stupně je nejpozději v 18.30 hod.
Ukončení třídních schůzek 2. stupně je nejpozději v 19.00 hod.

Úvodní třídní schůzka žáků 1. tříd a 6. tříd bude mimořádně svolána dle potřeby třídním učitelem.
Informativní třídní schůzka rodičů vycházejících žáků bude v pondělí 10. 1. 2022 od 16.00 hod.
Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 7. 4. a v pátek 8. 4. 2022 vždy od 13.00 hod do 18.00 hod.
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 24. 5. 2022 od 16.00 hod.