Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2022/2023

začátek školního roku 1. září 2022
podzimní prázdniny 26. – 27. října 2022
vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
konec 1. pololetí 31. ledna 2023
pololetní prázdniny 3. února 2023
jarní prázdniny 6. března – 12. března 2023
zápis do 1. tříd 4. – 5. dubna 2023
velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
konec 2. pololetí 30. června 2023
hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2023


Plán pedagogických rad, provozních porad, třídních schůzek, zápis do I. třídy

Pro školní rok 2022 – 2023 se stanovují termíny na pravidelné pedagogické rady (dále PR):

1. 9. 2022 čtvrtek 11.00 zahajovací PR
7. 11. 2022 pondělí 14.15 PR za 1. čtvrtletí
23. 1. 2023 pondělí 14.15 PR za 2. čtvrtletí
17. 4. 2023 pondělí 14.15 PR za 3. čtvrtletí
26. 6. 2023 pondělí 14.15 PR za 4. čtvrtletí
30. 6. 2023 pátek 11.00 závěrečná PR

 
Pro školní rok 2022 – 2023 se stanovují termíny na pravidelné provozní porady:
(další porady mohou být svolány operativně dle potřeby)

7. 11. 2022 pondělí po pedagogické radě
9. 1. 2023 pondělí 14.15
17. 4. 2023 pondělí po pedagogické radě
5. 6. 2023 pondělí 14.15

 
Pro školní rok 2022 – 2023 se stanovují termíny na pravidelné třídní schůzky rodičů všech žáků:

7. 11. 2022 pondělí od 17.00 hod I. stupeň od 17.30 hod II. stupeň
17. 4. 2023 pondělí od 17.00 hod I. stupeň od 17.30 hod II. stupeň

Ukončení třídních schůzek 1. stupně je nejpozději v 18.30 hod.
Ukončení třídních schůzek 2. stupně je nejpozději v 19.00 hod.



Pro školní rok 2022 – 2023 se stanovují termíny na konzultace zejména pozvaných rodičů, ale i ostatních rodičů:

9. 1. 2023 pondělí 16.00 hod - 18.00 hod I. stupeň i II. stupeň
5. 6. 2023 pondělí 16.00 hod - 18.00 hod I. stupeň i II. stupeň


Úvodní třídní schůzka žáků 1. tříd a 6. tříd bude mimořádně svolána dle potřeby třídním učitelem.
Informativní třídní schůzka rodičů vycházejících žáků bude v pondělí 9. 1. 2023 od 16.00 hod.
Zápis do 1. třídy se bude konat v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2023 vždy od 13.00 hod do 18.00 hod.
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 5. 2023 od 16.00 hod. ve školní jídelně.