Návod na objednávání a odhlašování stravy on-line


Objednávání a odhlašování stravy on-line

 

Od října 2019 je možné objednávat stravu přes internet. Každý strávník obdržel přístupové údaje:

 

Číslo jídelny: 0674

Jméno: příjmení a jméno dítěte bez diakritiky, malými písmeny, dohromady

Heslo: trojciferné nebo čtyřciferné číslo (po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla)

 

Postup:

1)     Otevřete si stránku www.strava.cz.

2)     Klikněte na záložku Přihlášení.

3)     Do kolonky Výběr jídelny napište 0674, což je číslo jídelny Základní školy Kaplice, školní 226.

4)     Vyplňte Uživatele – viz Jméno.

5)     Vyplňte Heslo – trojciferné nebo čtyřciferné číslo viz Heslo.

6)     Klikněte na Přihlásit.

7)     Následně budete vyzváni ke změně hesla.

8)     Můžete přejít na záložku Objednávky.

9)     Na této stránce můžete provést změnu, přihlášení nebo odhlášení stravy.

  1. nalevo vedle každého jídla je zaškrtnutá kolonka u přihlášeného jídla;
  2. změny můžete provádět pouze u dnů, které nemají zaškrtávací políčko ohraničeno červeně;
  3. pokud chcete na některé dny obědy pouze odhlásit, například kvůli nemoci, klikněte u příslušného jídla na zaškrtávací políčko. Po kliknutí ikona zmizí, což znamená odhlášení;
  4. takto postupujte u všech dnů, kde chcete provést změnu;
  5. nakonec klikněte na Odeslat v horní části menu.

10)  V případě, že u některého dne nemáte žádnou značku a chcete si tento oběd přesto objednat, systém Vám objednávku provede pouze v případě, že máte dostatečnou výši konta. Toto je v návaznosti na článek VI. smlouvy - Strávník je povinen uhradit stravné poukázáním finančních prostředků na účet ZŠ Kaplice, Školní 226 u RB a.s. číslo 583699/5500 (nebo výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny) nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Výše Vašeho aktuálního konta se Vám objevuje hned nahoře nad prvním dnem.

11)  Veškeré změny – přihlášky a odhlášky – lze libovolně provádět kdykoliv po opakovaném vstupu do aplikace, nejpozději však do 14.00 hodin předcházejícího dne.

12)  V pravé části u každého jídla jsou informace o alergenech, také tlačítko na znázornění detailu o jídle.

13)  Na záložce Výdej můžete sledovat průběh odebraných a neodebraných obědů.

14)  Na záložce Platby máte přehled o provedených platbách a vratkách.

15)  Na záložce Zprávy můžete sledovat zprávy a informace z jídelny, pokud si nastavíte e-mailovou adresu a povolíte příjem zpráv.

16)  Na záložce Nastavení si můžete nastavit zasílání zpráv:

  1. o potvrzení objednávky
  2. o nedostatečné výši konta
  3. o neodebírané stravě
  4. o měsíčním přehledu

17)  Aplikace dovede pracovat v češtině, slovenštině a angličtině.

 

Majitelé chytrých telefonů (tabletů) si mohou na Google Play zdarma stáhnout aplikaci Strava.cz. Po instalaci zadají stejné přihlašovací údaje a mohou si prohlížet nabídku obědů, provádět odhlášky a přihlášky, stejně jako v aplikaci v počítači. Při provádění změn je nezbytné vždy provedenou změnu potvrdit kliknutím na Odeslat v pravém rohu nahoře.