Školní vzdělávací program - hlavní předměty


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kaplice, Školní 226 (dále jen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání) je koncipován pro jako všeobecně vzdělávací bez jednoznačného zaměření. Nepreferuje záměrně jednu oblast před jinými. Cílem je poskytnout žákům v rámci základního vzdělávání rozvoj všech schopností. Schopností jazykových, přírodovědných i společenskovědních, v oblasti informačních technologií i sportovních a připravit je na další studium na středních školách.