Angličtina ve škole nás baví


 10. březen 2022

Angličtina ve škole nás baví

   V tomto školním roce jsme se ve škole pustili do zlepšování komunikačních dovedností našich žáků.

V první řadě jsme navázali spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Společně připravujeme vybrané žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge YLE a ÖSD.

   A co si o kurzu myslí sami žáci?

Anglický jazyk - Kurz angličtiny

   Angličtina je jeden z nejzákladnějších a nejpotřebnějších jazyků na Zemi a to je jeden z mnoha důvodů, proč bychom se jí měli věnovat. Náš kurz angličtiny není pouze učení, ale i spousta zábavy. Učíte se a dozvídáte se o nových slovíčkách, která ještě budete v životě potřebovat. Procvičujeme jak čtení a psaní anglických slovíček, tak i posloucháme a mluvíme anglicky. Velmi doporučuji, nesmíte si to nechat ujít.

Hana Matějková, žákyně 8.ročníku

 

   V lednu jsme zorganizovali online setkání s rodilou mluvčí z Kalifornie – akce nesla název „Meet Beth“. Někteří žáci měli možnost se připojit z domova, jiní raději zůstali ve škole. Spojení jsme navázali a žáci si po chvilce ostýchání začali s Beth vyprávět o životě zde a tam za oceánem. A copak k tomu řeknou sami žáci?

 

Meeting Beth

   There’s so many things I would like to say, I don’t know where to start... I was very excited at first, but then, when it was getting close, I was so nervous. But Beth was so friendly and kind and I realized there was no reason to be nervous. Beth was truly amazing, she told us some interesting things about California and we told her some things about our country too. She was very surprised about our celebration of st. Nicholas. Let’s say we had a really good laugh.

   To sum it up, Beth was awesome, I really enjoyed talking to her and it was an amazing experience for all of us. I also wanted to thank our amazing teacher for giving us the chance to experience such a thing.

 

   Je tolik věcí, jež bych chtěla říct, nevím ale kde začít…. Na začátku jsem byla velmi nadšená, ale pak, když už se setkání blížilo, byla jsem velmi nervózní. Ale Beth byla velmi přátelská a hodná a já jsem si uvědomila, že nemám důvod se bát. Beth byla vážně úžasná, řekla nám zajímavé věci o Kalifornii a my jsme jí řekli nějaké informace o naší zemi. Byla velmi překvapená, jak slavíme svatého Mikuláše. Řekněme, že jsme se dobře zasmáli.

   Shrňme to všechno: Beth byla úžasná, vážně jsem si to užila a byla to skvělá zkušenost. Taky bych chtěla poděkovat naší skvělé paní učitelce, že nám umožnila zažít něco takového.

Anna Sivková, žákyně 9.rořníku