Biologická olympiáda


 26. květen 2022

Biologická olympiáda

V Českém Krumlově se konalo okresní kolo biologické olympiády. Žáci osmých a devátých ročníků nejdříve prokazovali své vědomosti v teoretické části soutěže, poté je čekal laboratorní úkol, při kterém pracovali s mikroskopem a nakonec byla poznávačka. V té měli správně napsat celé názvy dvaceti předložených živočichů a dvaceti rostlin. Postup do okresního kola byl podmíněn vypracováním vstupního úkolu, který musel každý soutěžící předem doma vypracovat. Naši školu reprezentovali Tereza Bouchalová, Jakub Kozel a David Kúta, kteří postoupili ze školního kola, kterého se zúčastnilo celkem 7 žáků. Tímto jim děkuji za to, že se do soutěže zapojili a věnovali přípravě svůj volný čas. Pevně věřím, že je náročnost této soutěže neodradila a nasbírané zkušenosti využijí v příštím ročníku.

Ludmila Baštářová, učitelka přírodopisuBiologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda