Často kladené otázky k zápisu


Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let (dětí narozené mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018), a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen.
Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu?
Při zápisu předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, pokud byl dítěti v loňském roce povolen odklad, tak rozhodnutí o povolení tohoto odkladu. Škola také může zákonného zástupce požádat, aby předložil svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas), Důležitým kritériem pro přijímání dětí je tzv. spádovost, tedy to, zda dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu školy. Škola ověřuje spádovost dítěte v seznamu, který dostane před termínem zápisu od Městského úřadu Kaplice.
Co musí předškolák umět?
Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat. Měli by umět používat slovíčka „děkuji“ a „prosím“.
Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit na setkání?
(např. v případě nemoci, nachází se mimo Kaplici apod.) Samozřejmě je možné provést prohlídku školy a besedu s třídní učitelkou v termínu, který lze dohodnout předem telefonicky.
Musí se zapsat i dítě, které vloni dostalo odklad?
Ano, toto dítě musí být zapsáno stejně jako ostatní děti.
Co dělat, když chci pro své dítě odklad školní docházky?
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní žádost o přijetí a současně žádost o odklad. Žádost o odklad doloží dvěma doklady: doporučení o odkladu od odborného lékaře a doporučení o odkladu od příslušného školského poradenského zařízení nebo speciálního poradenského centra. Pokud je zatím nemají, o odklad požádají a doloží nejpozději do 30. 5. 2024.
Máte zájem o další informace?
Veškeré informace jsou na webových stránkách. V úterý 22. května 2024 od 16.00 hod uspořádáme třídní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Ta se bude konat ve školní jídelně. Rádi bychom pro rodiče uspořádali další Den otevřených dveří. Termín těchto aktivit bude včas oznámen na webových stránkách školy.