Co naše škola nabízí


Kvalitní úroveň výuky cizích jazyků – od 3. ročníku první cizí jazyk (AJ nebo NJ, 3 hod. týdně), od 7. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo AJ – 2 hod. týdně), do budoucna zvažujeme nabídku i jiného druhého cizího jazyka (např. francouzština).

Školní družinu přímo v budově školy (provoz od 6.00 do 16.30 hod.) se zahradou, dětským hřištěm a s kroužky (pohybové hry, počítače a ruční práce).

Dvě odborné jazykové pracovny.
Individuální přístup k žákům, systematickou péči o žáky s SVP.
Ve školní družině možnost využít logopedickou nápravu.
Projektové vyučování na 1. i 2. stupni.

6. a 7. ročníky nemají odpolední vyučování.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci pod dohledem pedagogických pracovníků.
Moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů.
Odborné pracovny na 2. stupni (pro Př, F, Ch, Vv, Hv), včetně kuchyňky pro výuku vaření v rámci pracovních činností.
Dvě učebny informačních technologií s připojením k internetu.

Nadstandardně vybavená školní dílna, kde se žáci seznamují s prací se dřevem a s kovem.
Třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi a výškově stavitelným školním nábytkem.
Volitelné předměty od 6. ročníku a nabídku zajímavých nepovinných předmětů.
Zajištění kvalitní protidrogové prevence (kvalifikovaný metodik  prevence).
Zajištění kvalifikovaného výchovného poradce a poradce pro volbu povolání.
Testování žáků – příprava pro střední školu.
Školní kolegium (jinde parlament) se žákovskou samosprávou.
Pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce) a ve výtvarných a pěveckých soutěžích.
Lyžařský kurz žáků 6. ročníku s kvalifikovanými instruktory lyžování a snowboardingu.
Kurzy plavání v rámci tělesné výchovy na 1. stupni.
Podporu pravidelné účasti ve sportovních soutěžích.
Zájmové kroužky (sportovní hry, atletika, výtvarný kroužek,  kroužek keramiky,  práce na počítači, vaření).
Příjemné prostředí – zrekonstruovaná zateplená budova, rozsáhlý venkovní areál se zahradou a zelení i se sportovním zázemím.
Dostupnost lehkoatletického areálu se všemi sektory.
Keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro 1. i 2. stupeň.
Projekt „Ovoce do škol“ a projekt „Mléko do škol“ (jedenkrát měsíčně pro žáky 1. stupně).
Jednodenní i vícedenní školní poznávací nebo rekreační výlety či exkurze.
Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. ročníku
Výuku náboženství.
Spolupráci s Domem dětí a mládeže Kaplice (výhoda jeho umístění v blízkosti školy), spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, s Českým olympijským výborem.
Vytváření pozitivního klimatu ve škole.