Co naše škola nabízí


Kvalitní úroveň výuky cizích jazyků – od 3. ročníku první cizí jazyk (AJ nebo NJ, 3 hod. týdně), od 7. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo AJ – 2 hod. týdně),  do budoucna zvažujeme nabídku i jiného druhého cizího jazyka (francouzština, ruština).

Dvě odborné jazykové pracovny.
Individuální přístup k žákům, systematickou péči o integrované žáky.
Ve školní družině možnost využít logopedickou nápravu.
Projektové vyučování na 1. i 2. stupni .
Moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů.
Odborné pracovny na 2. stupni (pro Př, F, Ch, Vv, Hv), včetně kuchyňky pro výuku vaření.
Dvě učebny informačních technologií s připojením k internetu.
Třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi a výškově stavitelným školním nábytkem.
Volitelné předměty od 6. ročníku a nabídku zajímavých nepovinných předmětů.
Zajištění kvalitní protidrogové prevence (kvalifikovaný metodik  prevence).
Zajištění kvalifikovaného výchovného poradce a poradce pro volbu povolání.
Testování žáků – příprava pro střední školu.
Školní kolegium (jinde parlament) se žákovskou samosprávou.
Pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce) a ve výtvarných a pěveckých soutěžích.
Lyžařský kurz žáků 6. ročníku s kvalifikovanými instruktory lyžování a snowboardingu.
Kurzy plavání v rámci tělesné výchovy.
Podporu pravidelné účasti ve sportovních soutěžích.
Zájmové kroužky (sportovní hry, atletika, výtvarný kroužek,  kroužek keramiky,  práce na počítači, vaření).
V rámci služeb je zajištěn doprovod dětí ze školy do Dětského klubu Budíček tak, aby jejich rodiče mohli nerušeně pracovat, studovat, rekvalifikovat se či hledat své zaměstnání.
Příjemné prostředí – zrekonstruovaná zateplená budova, rozsáhlý venkovní areál se zahradou a zelení i se sportovním zázemím.
Dostupnost lehkoatletického areálu se všemi sektory.
Školní družinu (provoz od 6.00 do 17.00 hod.) se zahradou, dětským hřištěm a s kroužky (pohybové hry, počítače a ruční práce).
Keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro 1. i 2. stupeň.
Projekt „Ovoce do škol“ a projekt „Mléko do škol“ (jedenkrát týdně pro žáky 1. a 2. stupně).
Jednodenní i vícedenní školní poznávací nebo rekreační výlety či exkurze.
Adaptační kurzy pro žáka 1. a 6. ročníku
Výuku náboženství.
Spolupráci s Domem dětí a mládeže Kaplice (výhoda jeho umístění v blízkosti školy), spolupráce s Asociací školních sportovních klubů.
Vytváření pozitivního klimatu ve škole.