Dopravní soutěž s Besipem


 13. červen 2022

Dopravní soutěž s Besipem

Po dlouhé odmlce z důvodu covidu se opět konala dopravní soutěž. Ze školního kola jsme sestavili družstvo mladších žáků: Eliška Papajová, Štěpánka Jedličková, Sebastian Dvořák a Tomáš Šimek, a družstvo starších žáků: Berenika Kadlecová, Viktorie Compeľová, Matěj Říha a Tomáš Pecha.

Ve čtvrtek 19.5. jsme vyjeli na okresní kolo do Českého Krumlova. Celkem se zúčastnilo 7 družstev (4 mladší družstva a 3 starší družstva). Po disciplínách:

  • první pomoc
  • pravidla silničního provozu
  • jízda zručnosti
  • jízda na dopravním hřišti

si našeho družstvo starších odvezlo druhé místo a družstvo mladších se umístilo na prvním místě a tím si vybojovalo i postup do krajského kola.

Na krajské kolo, které se konalo v Táboře 31.5., se mladší družstvo připravilo velice dobře a přivezli jsme si krásné 4. místo. V celkovém pořadí všech účastníků se Eliška Papajová umístila na krásném 7. místě a Štěpánka Jedličková na 16. místě.

Soutěž si žáci velice užili a přivezli si mnoho zkušeností a také dárků od Besipu.

 

Mgr. Lucie Lattnerová

 Dopravní soutěž s Besipem
Dopravní soutěž s Besipem
Dopravní soutěž s Besipem