Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme"


 3. říjen 2022

Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme"

Vážení rodiče,

zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme".

 

Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje; a dalších aktivit, které jsou popsány v "Pravidlech". 

Na tomto odkazu se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace, také KDO a za JAKÝCH PODMÍNEK má na dotaci NÁROK:

01_Pravidla dotačního programu pro děti 3-19 let

dále připojujeme povinné přílohy, které je nutno k žádosti doložit:

06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE o pobírání příspěvků

07_Žádost o podporu

08_Výpočet příjmů z podnikání - fyzická osoba podávající daňové přiznání

 

Pro další podrobné informace je zde webový odkaz na dotační program: 

Dotace vyhlášené | www.kraj-jihocesky.cz


Aby mohla škola zavčas požádat Jihočeský kraj o příslušné finanční prostředky, je nutné podat žádost na ředitelství školy nejpozději do 31. října 2022.