Evropský den bez aut ve 4. B


 8. říjen 2023

Evropský den bez aut ve 4. B

Evropský den bez aut iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným evropským dnům v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podporu veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší aj.

Do této aktivity se zapjila i naše škola. A jak to letos bylo ve 4.B?

V pátek 22.9. jsme si s žáky 4. B připomněli Evropský den bez aut. Povídali jsme si o tom, jaké důsledky pro planetu mají výfukové plyny z aut, ale také o tom, jak prospěšný je tělu zdravý pohyb. Děti také vytvořily komiksové příběhy na téma  NEJEZDĚTE AUTEM, CHOĎTE PĚŠKY!  a pokusily se navrhnout dopravní značení k naší škole, které by zakazovalo vjezd aut až k bráně.

V rámci tohoto dne jsme se s dětmi vydali na průzkum po třídách naší školy. Celkem jsme se zeptali 342 žáků v 19 třídách. Zajímalo nás, kolik žáků přišlo do školy pěšky (případně na kole, koloběžce apod.), kolik přijelo autobusem a kolik autem (graf č.1). Další naše otázka směřovala už jen na ty, kteří přijeli autem. Chtěli jsme vědět, kdo z nich dorazil z okolí Kaplice a kdo je přímo „kapličák“ (graf č. 2). Pouze ve třídách 3. A, 5. B, 6.  A a 9.B dorazili všichni místní pěšky. Zato ve 2. A nám osm z devíti automobilových pasažérů dorazilo z Kaplice.

 

Jaké jsou důvody proč místní jezdí do školy autem?

Jsem líný/á.

Měl/a jsem málo času. Zaspal/a jsem. Zapomněl/a jsem doma tašku a pak už bylo málo času.

Mladší sourozenec neumí chodit nebo je ještě moc malý, aby ušel cestu.

Mám moc těžkou tašku.

Nechtěl jsem jít sám.

Rodiče/prarodiče mě vozí cestou do práce.

Brácha jezdí za svojí holkou na benzinu a po cestě mě odveze do školy.Evropský den bez aut ve 4. B
Evropský den bez aut ve 4. B
Evropský den bez aut ve 4. B