Exkurze v Národním muzeu


 26. duben 2024

Exkurze v Národním muzeu

Dne 17.4. si jeli žáci šestých tříd přiblížit život v pravěku. Putovali chronologicky, a to od prvohor. Nemuseli plout zázračným člunem Karla Zemana, stačilo jim navštívit Národní muzeum v Praze. Po nedávné rekonstrukci budovy a expozic, je prohlídka krásnou procházkou nejen pravěkými obdobími. Pro lepší ukotvení poznatků, nás pravěkem provedla paleontoložka. V prvohorách jsme žasli nad zkamenělými schránkami prvohorních živočichů, které nalezl paleontolog francouzského původu působící ve středních Čechách Joachim Barrande. Po něm byl pojmenovaný geopark Barrandien a Barandovská skála. Ve druhohorách nás zaujal vystavený originál jedné dinosauří kosti, která byla nalezena na našem území. Kde je zbytek kostry? Zeptejte se našich šesťáků! V třetihorách jsme obdivovali velké savce.  Stihli jsme ještě výšlap do kopule budovy a expozici Evoluce. Následoval rozchod na Václavském náměstí. Nikdo se neztratil, všem se na exkurzi moc líbilo, a těšíme se, co nám Praha nabídne příště.                                                                                                    

žáci 6.A, 6.B a Michaela PechováExkurze v Národním muzeu
Exkurze v Národním muzeu