Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve školním roce 2023-2024


 10. leden 2024

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve školním roce 2023-2024

I tento školní rok se žáci 9. tříd zúčastnili soutěže Mladý chemik. Tato soutěž má čtyři kola: školní, krajské, regionální finále a celostátní finále. U 1. kola soutěže (školní) byl vědomostní test, který vypracovalo 11 žáků při hodině chemie. Učitelky ZŠ sami testy vyhodnotily a podle řešení vybraly postupující žáky (maximálně 3 z jedné ZŠ) do krajského kola. Do druhého kola jsem postoupil já – Kryštof Novák, Monika Hovorková a Simona Křepinská. Krajské kolo se konalo na Střední škole obchodní Husova 9. Tam nás rozdělili do tříd tak, aby žádní dva žáci stejné školy nebyli ve stejné třídě. Test měl deset otázek, dohromady jsme mohli získat sto bodů, na celý test jsme měli šedesát minut, postupovalo třicet žáků a celého krajského kola se účastnilo asi 150 žáků z Jihočeského kraje. Výsledky jsme se dozvěděli o týden později, byli jsme někde uprostřed. Po soutěži jsme se ještě podívali na adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Pak už jsme se jenom vrátili zpátky do Kaplice.


Uvádím několik úkolů, které jsme řešili.

1. Skrytá chemie

a) Ukryté prvky: V každé větě se skrývá jeden chemický prvek. Najděte jej a zapište i jeho chemickou značku.

Protože lezou na strom, natrhají koš plný třešní.

Jana prosí Radku o radu.


2. Prvky a chemický výpočet

Ve zdravotnické příručce je uvedeno přibližné procentuální zastoupení prvků v lidském těle. V tabulce se uvádí značka prvku a jeho procentuální hmotnostní zastoupení.

O

C

H

N

Ca

P

K

S

Na

Cl

Mg

jiné

62,5 %

19,5 %

10,0 %

3,0 %

1,7 %

0,9 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,04 %

1,46 %

a)     Pojmenujte ty prvky v uvedené tabulce, které řadíme mezi kovy. Uveďte chemickou značku a název prvku.

b)      Vypočtěte obsah vápníku u žáka 9. třídy vážícího 58 kg. Výsledný obsah vápníku uveďte v gramech.


Odpovědi:

1. a) železo, síra. b) hodinové sklo, filtrační nálevka  

2. a)  kovy: Ca – vápník, Na – sodík, K – draslík, Mg – hořčík  b) Obsah vápníku u žáka vážícího 58 kg je 986 g.

 

Kryštof Novák 9.A a učitelky chemie Kristýna-Anna Rolníková a Jenifer Maratová


Mladý chemik - ukázka úkolů krajského kolaHledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve školním roce 2023-2024
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve školním roce 2023-2024
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve školním roce 2023-2024