Informace k vyhlášení nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením


 28. listopad 2021

Informace  k vyhlášení nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením

Dne 25. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 26. 11. 2021 nouzový stav... 

Od 26. 11. 2021 18:00 hod. se nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k maloobchodu krizovým opatřením vlády.

pro školy a školská zařízení toto krizové opatření nic nemění; stále platí tytéž výjimky (při tělesné výchově, ubytovací zařízení atd.; viz poslední Informace ze dne 20. 11. 2021),

nemění se také nic na podmínkách dokládání bezinfekčnosti: O(T)N; PCR test lze předložit jen u vyjmenovaných skupin osob,

• se mění maximální počet osob, který může být přítomen na různých aktivitách, o nově tam, kde mohlo být přítomno až 1000 osob, může být maximálně 100 osob, o v případě divadelních představení, koncertů (bod I/13 krizového opatření) může být přítomno až 1000 osob,

• pravidlo, že není povinné dokládat bezinfekčnost v případě, že je přítomno maximálně 20 osob, zůstává zachováno.


Celý text informace MŠMT je k dispozici zde: