Informace MŠMT pro školy s účinností od 22. listopadu2021


 20. listopad 2021

Informace MŠMT pro školy s účinností od 22. listopadu2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:

• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol


• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021


• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel


• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:
• Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Celé znění Informace MŠMT je k dispozici zde:

Celé znění pokynu ke screeningovému testování je k dispozici zde: