Jazyková učebna a počítačová učebna


Jazyková učebna a počítačová učebna

Tento projekt byl předložen v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, skrze výzvu č. 8 Místní akční skupiny MAS Pomalší.
Předmětem projektu je modernizace učeben jazyků a počítačů prostřednictvím pořízení vybavení, nábytku a relevantních úprav na Základní škole Kaplice, Školní 226. Díky projektu došlo ke zkvalitnění výuky informatiky a cizích jazyků. Vybavení pořizované v rámci projektu učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní. V rámci projektu dojde též k pořízení zeleně a venkovního mobiliáře.
Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky informatiky a cizích jazyků spolu s podporou moderních technologií ve výuce a podpora využívání moderních technologií v rámci vzdělávání.
 
Specifickými cíli projektu bylo:

 • modernizace a digitalizace výuky vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění interaktivní výuky,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu žáků o IT technologie,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti informatiky a práce s moderními technologiemi pro výkon budoucího povolání,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce, ale i v osobním životě,
 • zvýšení zájmu o cizí jazyky, hlavně vyučovaný anglický a německý jazyk,
 • zušlechtění venkovního prostranství školy.
   
  Díky projektu došlo k modernizaci jazykové učebny a počítačové učebny pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav prostor. Vybavení pořízené v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky více motivuje ke studiu jazyků a informačních technologií. Navíc došlo ke zefektivní výuku pomocí moderních interaktivních technologií a možnosti rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků v oblasti práce se soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života.
  Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.