Nevšední hodina slohu v 7.A


 15. listopad 2021

Nevšední hodina slohu v 7.A

Dne 7. 10. 2021 se v naší třídě konala opravdu nevšední hodina slohu. Tématem domácí slohové práce byl popis pracovního postupu – recept na přípravu jídla, které jsme už někdy vařili.  Já si vybral recept na chléb. Ba dokonce jsem ke slohové práci donesl skutečný vzorek, který jsem sám upekl podle receptu popsaného ve slohové práci.

Vše začalo toho rána, kdy jsem nesl paní učitelce do kabinetu košík, v němž byl látkovou utěrkou zakryt chléb. Paní učitelce jsem obsah košíku předal a vrátil se do třídy. Když jsem vstoupil, tak se mě jeden ze spolužáků zeptal, co jsem to nesl. Já však nic nevyzradil.

Do třetí vyučovací hodiny paní učitelka přišla s košíkem, nožem a prkénkem na krájení. Mí spolužáci nevěděli, co se děje, ale paní učitelka jim vysvětlila, že jsem nejen napsal slohovou práci, ale dokonce přinesl ochutnávku vlastnoručně pečeného chleba. Všem jsem přečetl svou slohovou práci.

Zhruba uprostřed hodiny došlo na „lámání chleba“. Paní učitelka krájela a každému dala kousek. Všichni ho snědli. Hodně spolužáků si i přidalo. Podle toho soudím, že jim můj chléb chutnal. Jednu čtvrtinu bochníku paní učitelka nechala na ochutnání také kantorům, paním kuchařkám a ostatnímu personálu školy. Nakonec hodina skončila a my jsme se vrátili k normální výuce. Všichni jsme se shodli, že by nebylo špatné nějaký pokrm při hodinách ochutnávat častěji.

Autor Kryštof Novák, žák 7.ANevšední hodina slohu v 7.A
Nevšední hodina slohu v 7.A