Nová informatika na ZŠ Školní


 17. duben 2024

Nová informatika na ZŠ Školní

Vzdělávací oblast "Informatika" se nově zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. 
V hodinách informatiky se žáci a žákyně čtvrtých ročníků seznamovali s robotikou. Děti se učily programovat malé roboty VEX 123. Programovaly podle zadaných pokynů nebo své vlastní scénáře, ať už je to projíždění bludiště nebo vykonávání různých úkolů. Když se děti učí programování, rozvíjí zároveň i kreativitu a učí se mimo jiné i trpělivosti a spolupráci. A jak to děti bavilo? Myslím, že fotografie mluví za vše.
Mgr. Ludmila BaštářováNová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní
Nová informatika na ZŠ Školní