Plavecký výcvik


 13. duben 2023

Plavecký výcvik

Žáci 4. ročníků se zúčastnili výuky plavání. Absolvovali 10 lekcí, které přinesly veliký užitek. I přesto, že žáci plavali intenzivně a svědomitě vykonávali dané úkoly, plnili pokyny plaveckých instruktorů, na jejich tvářích bylo zřejmé, že jim tato činnost dělá také velikou radost. Je to právě radost z pohybu, která je pro děti nesmírně důležitá. Na závěr dostali všichni účastníci plaveckého kurzu diplomy, někteří i medaile, jelikož se při poslední výuce konaly závody, kde žáci měli možnost ukázat své plavecké dovednosti. Všichni byli moc šikovní! A vlídná atmosféra, která při průběhu plaveckého výcviku probíhala, z něj učinila příjemný zážitek.                                                                                                                                                                                                               Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik