Pozvánka na zápis do prvních tříd


 1. březen 2022

Pozvánka na zápis do prvních tříd

Rok se s rokem sešel a zase přišla doba zápisů do 1. tříd. Letos proběhne zápis standardně s využitím zaběhlých postupů. Veškeré informace k zápisu na ZŠ Školní 226 je popsáno na webových stránkách pod záložkou „Přijímací řízení“ – „Zápis do 1. tříd“

https://www.zsskolnikaplice.cz/zapis-do-1-trid/prijimaci-rizeni-109

Pro školní rok 2022/2023 připravuje naše škola otevření dvou tříd prvňáčků. V 1. A bude třídní učitelka Mgr. Dana Šestáková, v 1. B bude třídní učitel Mgr. Lukáš Hejný. Zapisovat by se měly všechny děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let (dětí narozené mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016), a také všechny děti, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen. Zapisovat budeme všechny děti, které rodiče na naši školu zapíší, až do naplnění kapacity. Plánujeme naplnit každou třídu do počtu 25 žáků. Odpovědi na často kladené otázky a podrobnou nabídku najdete také na webových stánkách školy, jak bylo citováno výše. Pro jakékoliv dotazy volejte na 728 402 466 nebo pište na skola@zsskolnikaplice.cz

Abychom Vám zápis usnadnili, je možné předem provést elektronické přihlášení dítěte ke školní docházce na naši školu tím, že vyplníte elektronickou přihlášku.

Na webu školy se na ni dostanete od 1. 4. 2022 kliknutím na tlačítko

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VSTUP DO ŠKOLY ONLINE

v pravém menu úvodní stránky našeho webu
https://aplikace.dmsoftware.cz/sol/publicweb/skolni226/kwe015_prihlaska.aspx?id=40511

Ve formuláři vyplňte všechna příslušná políčka, zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na Odeslat. Vaše přihláška se tím uloží do systému. Následně se Vám zobrazí automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu a že na Váš mail byla tato zpráva zaslána.

Kliknutím na odkaz Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu se Vám stáhne předvyplněná žádost. Tuto žádost prosím vytiskněte, vyplňte další volná políčka a dole vyplňte datum a podpis. Vyplněnou a podepsanou žádost prosím přineste do školy k zápisu ve dnech 7. nebo 8. 4. 2022 v době od 13.00 do 18.00 hod.

Těšíme se na Vás.

Pavel Petr, ředitel školy