Prezentace SOŠ a SOU Kaplice


Proč studovat na SOŠ a SOU Kaplice:

1. Učíme se pro život – propojujeme teorii s praxí.

2. Jsme aktivní škola! Slovo nuda neznáme!

3. Cestujeme! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus Plus, Interreg Europe, Edison.

4. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost.

5. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů.

6. Jsme nositeli titulu Ekoškola.

7. Jsme partnerskou školou Jihočeské univerzity.

8. Jsme akreditovaným střediskem ECDL.

9. Jsme partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a dalších více jak 40 firem a organizací.

10. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce.

11. Spolupracujeme se zahraničními školami.

12. Každoročně organizujeme exkurze, sportovní kurzy, kulturně-historické a zahraniční expedice.

13. Máme vlastní posilovnu, autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže.

14. Všem studentům k dispozici Wi-Fi po celé škole.

15. Nabízíme moderní a inovované obory vzdělání!


Kdo jsme:

škola s dlouholetou tradicí (1953) ▪ škola aktivní ▪ maturitní obory ▪ nástavbový obor ▪ učební obory tříleté s výučním listem ▪ domov mládeže, autoškola, svářecí škola, restaurace, ŠJ

Co nabízíme:

▪ kvalitní výuku - kvalifikovaní pedagogové a odborníci z praxe ▪ propojení teorie a praxe – více než 40 partnerů ▪ vzájemný respekt a slušnost ▪ individuální přístup ▪ stipendijní programy

Stipendijní programy:

▪ náborové stipendium pro žáky, kteří začnou na škole studovat do 30. 9. a řádně ukončí 1. ročník 3000 Kč

Prospěchové stipendium:

▪ vysvědčení s prospěchem 1,0 za pololetí – jednorázová odměna 5 000 Kč

▪ vysvědčení s vyznamenáním za pololetí – jednorázová odměna 3 000 Kč

▪ maturita s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna 10 000 Kč

▪ maturita s vyznamenáním – jednorázová odměna 5 000 Kč

▪ závěrečná zkouška s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna 10 000 Kč

▪ závěrečná zkouška s vyznamenáním – jednorázová odměna 5 000 Kč


Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice
Prezentace SOŠ a SOU Kaplice