Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2023/2024


(pro přijetí pro školní rok 2024/2025):


Podání přihlášky

Pro přijímací zkoušky konané ve školním roce 2023 / 2024 je připraven nový systém elektronického podávání přihlášek a spolu s tím odpadá i dosavadní systém tzv. zápisových lístků. Každý žák si může podat přihlášku až na 3 školy, přičemž je nutné tyto školy seřadit dle preferencí. Elektronický systém zajistí, že většina uchazečů se na některou ze tří škol dostane „automaticky“ už v prvním kole, přesně v souladu s preferencemi na přihlášce a dosaženými výsledky. Tím také odpadá i dosavadní systém odvolávání uchazečů, kteří skončili tzv. pod čarou. Teprve ten, kdo neuspěl s přijetím na žádnou ze tří škol, si může podat přihlášku do 2. kola (přihlášky od 20. do 24. 5. 2024, výsledky 21. 6. 2024)

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím stránek www.dipsy.cz od 1. února až do 20. února 2024. Zároveň je stále zachována možnost podat přihlášku i v papírové podobě. Podrobnosti k přihláškám i případné tiskopisy najdete ZDE.

Vlastní zkouška probíhá na některé ze škol uvedené v přihlášce. Její výběr určuje Cermat a informaci uchazeč nalezne v pozvánce, kterou obdrží minimálně 14 dní před zkouškou. (Přiřazení školy pro zkoušku nijak nesouvisí s preferencemi na přihlášce.)

Podrobnosti k přihlašování naleznete ZDE


Státní přijímací zkoušky na střední školy 2024

Státní přijímací zkoušky na střední školy online. Informace o státních přijímačkách i tipy na státní přijímací zkoušky 2024 přináší zdarma Nový Amos, který pomáhá žákům a studentům s přípravou na přijímací zkoušky. Český jazyk, matematika, a v budoucnu i další předměty u přijímacích zkoušek. Připravte se na státní přijímačky online a budete u přijímacího testu úspěšní s dobrými výsledky. Přijímací zkouška z češtiny nebo matematiky může být zásadní pro nastávající část života na střední školu se chystajícího mladého žáka nebo žákyni, proto je výsledek u přijímací zkoušky na střední školu velmi důležitý. Věnujte přípravě na státní přijímačky 2024 náležitý čas a nastavte si tak úspěšnou životní cestu.

Státní přijímačky na SŠ 2024

V roce 2017 se konaly pilotní přijímací zkoušky na střední školy a ve stejném roce probíhalo zavádění státních přijímacích zkoušek na SŠ. Ilustrační státní přijímačky na SŠ byly konány z českého jazyka i matematiky a stejně tomu bude i u státních přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2024.


Základní principy jednotné přijímací zkoušky 2024 naleznete ZDE


Státní přijímací zkouška z českého jazyka na SŠ


Z čeho se státní přijímací zkouška z českého jazyka na SŠ skládá?

Státní přijímací zkouška z češtiny na SŠ se skládá z didaktického testu. Obsahuje 30 otevřených a uzavřených úloh. Délka didaktického testu u přijímací zkoušky z českého jazyka je 60 minut. Obsah přijímacího testu z češtiny na střední školy vychází z učiva korespondujícího s oborem Český jazyk a literatura, který je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Podrobnosti k přijímacím zkouškám z českého jazyka naleznete ZDE

 

Státní přijímací zkouška z matematiky na SŠ

Jak vypadá přijímací zkouška z matematiky?

Přijímací zkouška z matematiky na střední školy se skládá z didaktického testu z matematiky. Didaktický test obsahuje 16 otevřených a uzavřených úloh. U některých úloh se hodnotí i postup k řešení úlohy, například u úloh z geometrie, slovních úloh apod. Délka přijímacího testu z matematiky na střední školu je 70 minut. Obsah testu vychází z oboru Matematika, daného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Podrobnosti k přijímacím zkouškám z matematiky naleznete ZDE