Projekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní


 20. únor 2023

Projekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní

Jako již tradičně každý rok, se žáci šestého ročníku mohli zúčastnit projektu 3D model reliéfu. V hodinách zeměpisu jsme se učili o tom, jak se tvoří mapy a modely reliéfu. Žáci pak dostali možnost se zapojit do projektu svým vlastním výtvorem.

Ujali se toho s vervou a vytvořili nádherná díla, která si všichni mohli prohlédnout ve vestibulu naší školy. Součástí výstavy byl první ročník soutěže o nejlepší model reliéfu. O vítězi rozhodlo hlasování a vítězem se stal 3D model Národního parku Yellowstone, jehož autorem je žák 6.A Jan Šrámek. Na druhém místě pak následovala žákyně 6.A Bára Littová se svým modelem savany. Na třetím místě pak žák 6.A Jiří Kopecký se svým modelem Antarktidy.

Všem výhercům gratulujeme a moc děkujeme všem zúčastněným za krásnou podívanou. A těšíme se na výtvory dalších šesťáků příští rok.

Jana Bačovská, učitelka zeměpisuProjekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní
Projekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní
Projekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní