Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR


 4. červenec 2022

Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR

Naše skupina strávila projektový den v přírodě. Během dopoledního programu se žáci rozdělili na týmy a absolvovali cestu za pokladem. V průběhu hry plnili nejrůznější úkoly a odpovídali na místopisné otázky. Hlavním cílem bylo zopakovat si znalosti z hodin zeměpisu a přírodopisu a vzbudit u žáků zájem o živou přírodu. I přes některá zabloudění nakonec všechny týmy v pořádku dorazili na Suchý vrch. Zde je čekala závěrečná šifra, díky které odemkli zámek pokladu a tím i svou odměnu.

Na druhou část projektového dne se těšili všichni členové skupiny. Naučili se základy přežití v přírodě – rozdělávat oheň, pracovat s ruční pilou, sekyrkou a nožem. Poté nás čekalo opékání buřtíku s cibulí, které jsme si zpestřili hraním pohybových her. Žáci z projektového dne odcházeli sice trochu umazaní a zpocení, ale zato s úsměvem na rtech.

Děkujeme moc všem za příjemně strávený den,

Jenifer Maratová a Martin ČechProjektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR
Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR
Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR
Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR
Projektový den 28. 6. 2022 – BUSHCRAFT A SURVIVOR