ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023


 29. duben 2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Kaplice, Školní 226 od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito čísly jednacími a pořadovými čísly:

 

pořadové číslo

č.j. spisu

registrační číslo

VÝROK

pořadové číslo

č.j. spisu

registrační číslo

VÝROK

1.

ZŠKŠ/Z/2022/01

XOPSQ

PŘIJAT

21.

ZŠKŠ/Z/2022/21

ESWD3

PŘIJAT

2.

ZŠKŠ/Z/2022/02

XE308

PŘIJAT

22.

ZŠKŠ/Z/2022/22

E6FHC

PŘIJAT

3.

ZŠKŠ/Z/2022/03

 

PŘIJAT

23.

ZŠKŠ/Z/2022/23

FDGVZ

PŘIJAT

4.

ZŠKŠ/Z/2022/04

EQD1Z

s odkladem

24.

ZŠKŠ/Z/2022/24

ZPF9E

PŘIJAT

5.

ZŠKŠ/Z/2022/05

7B9QJ

PŘIJAT

25.

ZŠKŠ/Z/2022/25

QN6GM

PŘIJAT

6.

ZŠKŠ/Z/2022/06

 

PŘIJAT

26.

ZŠKŠ/Z/2022/26

 

PŘIJAT

7.

ZŠKŠ/Z/2022/07

 

PŘIJAT

27.

ZŠKŠ/Z/2022/27

LZ659

PŘIJAT

8.

ZŠKŠ/Z/2022/08

 

PŘIJAT

28.

ZŠKŠ/Z/2022/28

 

PŘIJAT

9.

ZŠKŠ/Z/2022/09

M8R3K

PŘIJAT

29.

ZŠKŠ/Z/2022/29

S79VF

PŘIJAT

10.

ZŠKŠ/Z/2022/10

DT3PC

PŘIJAT

30.

ZŠKŠ/Z/2022/30

 

PŘIJAT

11.

ZŠKŠ/Z/2022/11

 

PŘIJAT

31.

ZŠKŠ/Z/2022/31

 

s odkladem

12.

ZŠKŠ/Z/2022/12

 

PŘIJAT

32.

ZŠKŠ/Z/2022/32

 

jiná škola

13.

ZŠKŠ/Z/2022/13

UMD4B

PŘIJAT

33.

ZŠKŠ/Z/2022/33

 

jiná škola

14.

ZŠKŠ/Z/2022/14

 

PŘIJAT

34.

ZŠKŠ/Z/2022/34

E4KPR

s odkladem

15.

ZŠKŠ/Z/2022/15

 

PŘIJAT

35.

ZŠKŠ/Z/2022/35

 

PŘIJAT

16.

ZŠKŠ/Z/2022/16

 

PŘIJAT

36.

ZŠKŠ/Z/2022/36

 

s odkladem

17.

ZŠKŠ/Z/2022/17

4N09X

PŘIJAT

37.

ZŠKŠ/Z/2022/37

 

PŘIJAT

18.

ZŠKŠ/Z/2022/18

 

PŘIJAT

38.

ZŠKŠ/Z/2022/38

 

s odkladem

19.

ZŠKŠ/Z/2022/19

FU729

PŘIJAT

39.

ZŠKŠ/Z/2022/39

 

s odkladem

20.

ZŠKŠ/Z/2022/20

2QTF0

PŘIJAT

 

 

 

 

 

Odůvodnění: Ředitel školy rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání na základě zápisu dětí do 1. tříd, konaného dne 7. a 8. 4. 2022. Při rozhodování posuzoval ředitel školy podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. a postupoval v souladu se směrnicí ředitele školy k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Českých Budějovicích.Mgr. Pavel Petr, ředitel školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 29. 4. 2022                                                           Sňato dne: 31. 5. 2022ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023