Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025


 30. duben 2024

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Kaplice, Školní 226 od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1.

ZŠKŠ/Z/2024/02

21.

ZŠKŠ/Z/2024/26

2.

ZŠKŠ/Z/2024/03

22.

ZŠKŠ/Z/2024/27

3.

ZŠKŠ/Z/2024/04

23.

ZŠKŠ/Z/2024/28

4.

ZŠKŠ/Z/2024/05

24.

ZŠKŠ/Z/2024/29

5.

ZŠKŠ/Z/2024/06

25.

ZŠKŠ/Z/2024/30

6.

ZŠKŠ/Z/2024/07

26.

ZŠKŠ/Z/2024/31

7.

ZŠKŠ/Z/2024/08

27.

ZŠKŠ/Z/2024/32

8.

ZŠKŠ/Z/2024/09

28.

ZŠKŠ/Z/2024/33

9.

ZŠKŠ/Z/2024/10

29.

ZŠKŠ/Z/2024/34

10.

ZŠKŠ/Z/2024/12

30.

ZŠKŠ/Z/2024/35

11.

ZŠKŠ/Z/2024/13

31.

ZŠKŠ/Z/2024/38

12.

ZŠKŠ/Z/2024/16

32.

ZŠKŠ/Z/2024/39

13.

ZŠKŠ/Z/2024/17

33.

ZŠKŠ/Z/2024/42

14.

ZŠKŠ/Z/2024/18

34.

ZŠKŠ/Z/2024/43

15.

ZŠKŠ/Z/2024/20

35.

ZŠKŠ/Z/2024/44

16.

ZŠKŠ/Z/2024/21

36.

ZŠKŠ/Z/2024/45

17.

ZŠKŠ/Z/2024/22

37.

ZŠKŠ/Z/2024/46

18.

ZŠKŠ/Z/2024/23

38.

ZŠKŠ/Z/2024/47

19.

ZŠKŠ/Z/2024/24

39.

ZŠKŠ/Z/2024/49

20.

ZŠKŠ/Z/2024/25

 40.

 ZŠKŠ/Z/2024/50

 

Odůvodnění: Ředitel školy rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání na základě zápisu dětí do 1. tříd, konaného dne 4. a 5. 4. 2024. Při rozhodování posuzoval ředitel školy podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. a postupoval v souladu se směrnicí ředitele školy k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Českých Budějovicích.

 

 

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy