Školní akademie 2024


 19. červen 2024

Školní akademie 2024

V úterý 18. června 2024 se konal 1. ročník naší Školní akademie. Její význam spočívá zejména ve dvou oblastech.

Za prvé platí, že většina žáků ráda ukáže, že umí i jiné věci, které přímo nesouvisí se školou. Společné vystoupení a nacvičování jednotlivých představení zároveň i utužuje třídní kolektiv a zdravě zvyšuje sebevědomí dětí.

Za druhé platí, že rodiče velmi rádi sledují svoje děti při různých vystoupeních a dokáží zpravidla i ocenit práci učitelů v této oblasti. Neméně důležitou skutečností je úspěšná prezentace práce školy na veřejnosti.

Žáci z prvního i druhého stupně při akademii předvedli krásná dramatická, pěvecká, hudební a taneční vystoupení, která nacvičili společně se svými třídními učiteli. Byli jsme velmi rádi, že se všechna vystoupení setkala s velikým ohlasem. Je to pro nás závazek, že dobrou úroveň akademie udržíme i do budoucna a že se z této aktivity stane tradice naší školy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystupujícím za jejich skvělé výkony a všem přejeme krásné prázdniny.