Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...


 8. listopad 2023

Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...

Ve středu 8. 11. 2023 jsme s naší třídní učitelkou Miroslavou Kostkovou přijali pozvání od města Kaplice na akci - provedení fyzické analýzy komunálního odpadu. Město na základě výsledků rozboru odpadů z popelnic a kontejnerů získá údaje o stavu třídění odpadů ze dvou lokalit. Jedná se o odpad ze zástavby rodinných domů a ze sídliště. Zjistili jsme, co třídit umíme a kde máme ještě mezery. Mezery byly teda opravdu veliké. V popelnicích na směsný odpad byla spousta odpadu, který tam nepatří a dal by se vytřídit. Velké zastoupení měly plasty a bioodpad, např. jídlo a listí, ale i boty apod. Dále jsme debatovali o tom, kam bychom co vytřídili a jak by bylo možné snížit množství odpadu (např. opakovaným používáním pytlíků na pečivo, či jejich nahrazení látkovými pytlíky) a jak motivovat občany k třídění odpadu. U této akce byla televize, ti statečnější z nás poskytli rozhovor, a protože jsme zvídaví, poprosili jsme ještě o prohlídku sběrného dvora a nakoukli jsme do všech velkých kontejnerů, které tam byly. Akce se nám líbila, poučili jsme se děkujeme městu, že jsme byli na tuto akci pozváni. Děkujeme i zaměstnancům Technických služeb Kaplice, že nás provedli a odpovídali na naše otázky. Také děkujeme za horký čaj a občerstvení, které pro nás bylo připraveno.

Žáci 8.A ZŠ Školní KapliceTřídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...
Třídění odpadu v Kaplici aneb třídím, třídíš, třídíme...