Třídní schůzky 22. 11. 2021


 21. listopad 2021

Třídní schůzky 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního 2021/2022 se budou konat v pondělí  22. 11. 2021


Hhlavním bodem programu bude komunikace o probíraném učivu (zopakování a doplnění látky ze školního roku 2020/2021 a nastavení učiva na školní rok 2021/2022), hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022. Schůzky 1. stupně začnou v 17.00 hod, schůzky 2. stupně budou zahájeny v 17.30 hod. Součástí schůzek budou i konzultace s netřídními učiteli. Nejzazší ukončení třídních schůzek bude v 19.00 hod.


Prosíme všechny rodiče, aby během schůzek dodržovali platná protiepimická opatření, především aby měli po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Děkujeme.


Těšíme se na Vaši účast.