Ukliďme Česko


 24. duben 2022

Ukliďme Česko

V sobotu 2. 4. 2022 proběhla každoroční akce ukliďme Česko. Jelikož do školy v sobotu nechodíme a zapojení do akce se může naplánovat i na jiný den, jsme se s paní třídní učitelkou domluvili, že úklid provedeme 8. dubna. Pan ředitel nám zajistil rukavice a pytle na odpadky a nám nic nebránilo vydat se na úklid kolem naší školy a silnice E 55.

Posbírali jsme spoustu odpadků, převažovaly láhve od alkoholu, ale mezi úlovky bylo i oblečení, injekční stříkačka, obaly od bonbonů a mnoho dalšího. Za necelé dvě hodiny úklidu jsme nasbírali 5 pytlů odpadu na docela malé ploše.

Se třídou jsme se shodli, že by si lidé měli uvědomit, že znečišťování přírody není zábava a škodí to jak lidem, tak zvířatům. Uklízení nás bavilo a myslíme si, že bychom mohli chodit častěji uklízet přírodu, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby si lidé po sobě uklízeli sami, třídili odpad a tato akce by nebyla vůbec třeba.

Paní učitelka nás pochválila, že jsme byli šikovní a koupila nám bonbony, takže jsme kromě dobrého pocitu, že jsme udělali dobrou věc, dostali i sladkou odměnu.

 

Kolektiv 6.AUkliďme Česko
Ukliďme Česko
Ukliďme Česko
Ukliďme Česko