Začíná nám nový školní rok


 30. srpen 2021

Začíná nám nový školní rok

Vážení rodiče, milé děti.
Ve středu 1. 9. 2021 začne nový školní rok 2021-2022. Všichni věříme, že tentokráte už budě „normální“ – tedy aspoň z převážné většiny stejný, jako ty školní roky předcházející.
Žáci 1. ročníku se shromáždí i se svými rodiči před hlavním vchodem do školy u svých třídních učitelek, vydezinfikují si ruce a společně všichni odejdou do svých tříd. Zde budou mít program do cca 9.20 hod.
Žáci 1. stupně (2. – 5. ročník) vstupují do školy hlavním vchodem, provedou desinfekci rukou a odchází do tříd. Tam od 8.00 proběhne neinvazivní antigenní testování. V tento den budou žáci ve škole do 9.45, poté odchází na oběd, do ŠD nebo domů.
Žáci 6. a 7. ročníku vstupují do školy bočním vchodem u hlavního vchodu, provedou desinfekci rukou a odchází do tříd. Tam od 8.00 proběhne neinvazivní antigenní testování. V tento den budou žáci ve škole do 10.00, poté odchází na oběd a domů.
Žáci 8. a 9. ročníku vstupují do školy bočním vchodem u školní jídelny, provedou desinfekci rukou a odchází do tříd. Tam od 8.00 proběhne neinvazivní antigenní testování. V tento den budou žáci ve škole do 10.00, poté odchází na oběd a domů.
Všichni žáci (tak jako v červnu 2021) si mohou ve třídě roušku sejmout, při pohybu na chodbě nebo při cestě na WC si roušku nasadí.

 

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 budou mít první třídy 3 vyučovací hodiny (do 10.45), 2. – 3. ročníky budou mít 4 vyučovací hodiny (do 11.40) a 6. – 9. ročníky budou mít 5 vyučovacích hodin. Po skončeném vyučování odchází žáci na oběd a potom do ŠD nebo domů.

 

V pátek 3. 9. 2021 budou mít první třídy 3 vyučovací hodiny (do 10.45), 2. – 3. ročníky budou mít 4 vyučovací hodiny (do 11.40) a 6. – 9. ročníky budou mít 5 vyučovacích hodin s tím rozdílem, že už bude vyučování podle rozvrhu. Po skončeném vyučování odchází žáci na oběd a potom do ŠD nebo domů.
Od pondělí 6. 9. 2021 je veškeré vyučování dle platného rozvrhu.

Přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů v novém školním roce.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy