Zápis do 1. třídy


 12. únor 2024

Zápis do 1. třídy

Rok se s rokem sešel a zase se blíží doba zápisů do 1. tříd. Letos proběhne zápis standardně s využitím standardních postupů. Veškeré informace k zápisu na ZŠ Školní 226 je popsáno na webových stránkách pod záložkou „Přijímací řízení“ –

"Zápis do 1. tříd"

Pro školní rok 2024/2025 připravuje naše škola otevření tří tříd prvňáčků. V 1. A bude třídní učitelka Mgr. Dana Jiraňová, v 1. B bude třídní učitelka Mgr. Ivana Slaninová a v případě otevření 1. C bude přijata nová p. učitelka/p. učitel. Zapisovat by se měly všechny děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let (dětí narozené mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018), a také všechny děti, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen. Zapisovat budeme všechny děti, které rodiče na naši školu přihlásí, až do naplnění kapacity. Plánujeme naplnit každou třídu do počtu 25 žáků. Odpovědi na často kladené otázky a podrobnou nabídku najdete také na webových stánkách školy, jak bylo citováno výše. Pro jakékoliv dotazy volejte na 728 402 466 nebo pište na skola@zsskolnikaplice.cz

Abychom Vám zápis usnadnili, je možné předem provést elektronické přihlášení dítěte ke školní docházce na naši školu tím, že vyplníte elektronickou přihlášku.

Na webu školy se na ni dostanete od 20. 3. 2024 kliknutím na tlačítko

zapis2024

v pravém menu úvodní stránky našeho webu

Ve formuláři vyplňte všechna příslušná políčka, zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na Odeslat. Vaše přihláška se tím uloží do systému. Následně se Vám zobrazí automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu a že na Váš mail byla tato zpráva zaslána.

Kliknutím na odkaz Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu se Vám stáhne předvyplněná žádost. Tuto žádost prosím vytiskněte, vyplňte další volná políčka a dole vyplňte datum a podpis. Vyplněnou a podepsanou žádost prosím přineste do školy k zápisu ve dnech 4. nebo 5. 4. 2024 v době od 13.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na Vás.

Pavel Petr, ředitel školy