Pro rodiče a žákyNová informatika na ZŠ Školní

 17. dubna 2024


Vzdělávací oblast "Informatika" se nově zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. 
,,Drogy berou duši "

 8. dubna 2024


Název videa, které jsme zhlédli, napovídá, s jakým tématem mezi nás – sedmáky – přišel 27. března. pan por. Miroslav Šupík z Policie Český Krumlov. 


 5. dubna 2024


Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 15. dubna 2024

  • od 17.00 hod pro 1. stupeň
  • od 17.30 hod pro 2. stupeň

v budově školy v příslušných třídách. Hlavním bodem programu budou informace o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2023/2024.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy4. B už ví jak říkat NE!

 21. února 2024


Ve čtvrtek 15. 2. nás navštívila lektorka Lucka Endlicherová z Centra POCHODEŇ. Přišla za námi s preventivním programem Agenti v utajení – hledá se NE. Cílem tohoto programu je prevence šikany a konfliktů, respektování vzájemných hranic a rozvoj komunikačních dovedností.