Pro rodiče a žáky



Horem pádem Benešovem 2023

 23. června 2023


Naši žáci 1. stupně se ve čtvrtek 22. 6. 2023 zúčastnili běžecké soutěže "HOREM PÁDEM BENEŠOVEM" V Benešově nad Černou. Pod vedením pana učitele Kratochvíla se z celkového počtu 29 žáků a žákyň na stupně vítězů postavilo celkem 15 dětí. 














Exkurze do Prahy

 16. května 2023


Za peníze z jarmarku si třídy 1.A a 2.A dopřály exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy - Ruzyně

Výlet se nesl ve znamení dopravních prostředků. Cesta vlakem do Prahy byla zpestřena výlukou na trati, takže přesedání z vlaku do autobusu jsme si užili dostatečně.




Nová informatika - ROBOTIKA

 13. května 2023


Vážení rodiče, milí žáci,

s radostí Vám přinášíme novinku, že jsme na naší škole rozšířili výuku informatiky o nové roboty jménem VEX. Tito roboti jsou v posledních letech velmi oblíbení v různých soutěžích a vzdělávacích programech po celém světě. Jsou moderní a přinášejí nové způsoby učení se programování a technologickým dovednostem.






ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 28. dubna 2023


Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že