Pro rodiče a žákyVýstup na Hradišťský vrch

Výstup na Hradišťský vrch

 11. května 2022


Město Kaplice (sportovní komise) ve spolupráci s KIC Kaplice, TJ Spartak Kaplice a TJ Cíl Kaplice zvou všechny zájemce na sportovně-společenskou akci VÝSTUP NA HRADIŠŤSKÝ VRCH S ROZHLEDNOU (780 m.n.m.)

Podrobnosti na přiloženém letáku.ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 29. dubna 2022


Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání


Zobrazit více  Úspěšné jaro s němčinou

 24. dubna 2022


Na začátku jara se několik našich šikovných žáků zúčastnilo okresní konverzační soutěže v německém jazyce. Byla to pro ně první zkušenost po distanční výuce. A i přesto, že tam jeli s obavami a velkou nervozitou, byli úspěšní. 


Zobrazit více  


Ukliďme Česko

 24. dubna 2022


V sobotu 2. 4. 2022 proběhla každoroční akce ukliďme Česko. Jelikož do školy v sobotu nechodíme a zapojení do akce se může naplánovat i na jiný den, jsme se s paní třídní učitelkou domluvili, že úklid provedeme 8. dubna. 


Zobrazit více  Angličtina ve škole nás baví

 10. března 2022


   V tomto školním roce jsme se ve škole pustili do zlepšování komunikačních dovedností našich žáků.

V první řadě jsme navázali spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Společně připravujeme vybrané žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge YLE a ÖSD.


Zobrazit více