Pro rodiče a žákySpolupráce se zahraniční školou

 9. června 2022


Společný workshop žáků ZŠ Školní a Europaschule Linz

V rámci posilování jazykových kompetencí a nastavené přeshraniční spolupráce se základní školou v Rakousku se v úterý 7. června 2022 uskutečnil společný workshop žáků Europaschule Linz a Základní školy Kaplice, Školní 226.


Zobrazit více  
Výstup na Hradišťský vrch

Výstup na Hradišťský vrch

 11. května 2022


Město Kaplice (sportovní komise) ve spolupráci s KIC Kaplice, TJ Spartak Kaplice a TJ Cíl Kaplice zvou všechny zájemce na sportovně-společenskou akci VÝSTUP NA HRADIŠŤSKÝ VRCH S ROZHLEDNOU (780 m.n.m.)

Podrobnosti na přiloženém letáku.ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 29. dubna 2022


Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání


Zobrazit více