Pro rodiče a žáky

Exkurze do Prahy

 16. května 2023


Za peníze z jarmarku si třídy 1.A a 2.A dopřály exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy - Ruzyně

Výlet se nesl ve znamení dopravních prostředků. Cesta vlakem do Prahy byla zpestřena výlukou na trati, takže přesedání z vlaku do autobusu jsme si užili dostatečně.
Nová informatika - ROBOTIKA

 13. května 2023


Vážení rodiče, milí žáci,

s radostí Vám přinášíme novinku, že jsme na naší škole rozšířili výuku informatiky o nové roboty jménem VEX. Tito roboti jsou v posledních letech velmi oblíbení v různých soutěžích a vzdělávacích programech po celém světě. Jsou moderní a přinášejí nové způsoby učení se programování a technologickým dovednostem.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 28. dubna 2023


Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že