Pro rodiče a žáky


Testování 22. 11. a 29. 11. 2021

 15. listopadu 2021


Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku.


Zobrazit více  

7. A – Expedice Český Krumlov

 9. listopadu 2021


Ve středu 20. října několik žáků ze 7.A postávalo v ranních hodinách před naší školou. Neměli v úmyslu tam vejít a strávit v lavicích šest vyučovacích hodin jako jiní spolužáci a ani nešli za školu...


Zobrazit více  

Informace pro školy s účinností od 25. října a 1. listopadu 2021

 28. října 2021


Vážení rodiče, milí žáci,

během dnů ředitelského volna i během podzimních prázdnin jsem dostával informace od rodičů, že někteří žáci onemocněli nebo odchází do karantény. 

Jelikož v této chvíli nemáme přesný přehled o tom, kdo v pondělí 1. 11. 2021 přijde do školy, nastává následující postup:

  • Žáci, kteří jsou zdraví a nemají nařízenou karanténu, přijdou do školy a budou se učit podle běžného rozvrhu.
  • Žáci covid pozitivní a žáci v karanténě musí být z výuky omluveni; nejedná so o absenci, pokud se zapojí do výuky.
  • V případě, že bude ve třídě méně než 50% žáků, je vyhlášena distanční výuka.

Všem žákům v karanténě, nemocným a s distanční výukou je stanovena povinnost, aby se denně podívali do ŠkolyOnline a podle pozvánek se přihlásili do MS Teams, aby se zapojovali do výuky.

Rozvrh distanční výuky je standardní rozvrh bez výchov, pracovních činností a odpoledního vyučování.

Více informací po kliknutí...


Zobrazit více