Pro rodiče a žáky

Testování 22. 11. a 29. 11. 2021

 15. listopadu 2021


Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku.


7. A – Expedice Český Krumlov

 9. listopadu 2021


Ve středu 20. října několik žáků ze 7.A postávalo v ranních hodinách před naší školou. Neměli v úmyslu tam vejít a strávit v lavicích šest vyučovacích hodin jako jiní spolužáci a ani nešli za školu...